back to homepage
zpět na úvodní stránku

Conor Rowan

Conor Rowan (MVB DVMS DipECVDI MRCVS)

Po ukončení studia na UCD v Dublinu v roce 2010 pracoval Conor dva roky ve smíšené praxi v Suffolku v Anglii a poté nastoupil na rotační stáž pro malá zvířata na univerzitě v Glasgow ve Skotsku. Poté se Conor vrátil na UCD Dublin na stáž v oboru diagnostického zobrazování malých zvířat pod vedením Dr. Antonelly Puggioni. Během této doby dokončil doktorát specializace veterinární medicíny (DVMS) a získal diplom Evropské akademie veterinárního diagnostického zobrazování (ECVDI). V současné době Conor působí ve Vídni v Rakousku, kde dělí svůj čas na práci klinického radiologa ve Vetmeduni a poskytování teleradiologie pro Vets Choice Radiology. Je autorem článků v mezinárodních recenzovaných časopisech a přednáší na národních a mezinárodních kurzech dalšího vzdělávání a kongresech v oblasti zobrazovací diagnostiky.

 

 

CONGRESS SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: fecava2022@guarant.cz | Web: www.guarant.com


SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: fecava2022@guarant.cz | Web: www.guarant.com


© 2020–2022 GUARANT International spol. s r. o.