back to homepage
zpět na úvodní stránku

Pokyny pro posterové prezentace

Posterová sekce bude umístěna na konci výstavní plochy ve 2. patře.

Ocenění nejlepšího posteru

Vědecký výbor vybere vítěze nejlepšího posteru.

Prosíme prezentující autory nebo spoluautory, aby se zúčastnili posterové sekce v sobotu 11. června 2022 od 13.30 do 14.00.

Vítěz získá bezplatnou registraci na příští kongres FECAVA.


Posterové tabule

Všechny postery budou prezentovány v „papírové“ podobě.

Rozměry posterových tabulí jsou následující:


Velikost konstrukce

200 cm (výška) × 103 cm (šířka)
Velikost panelu (tj. maximální velikost posteru):
180 cm (výška) × 97 cm (šířka).

  • Pro zajištění dobré čitelnosti posteru doporučujeme maximální velikost 95 cm na šířku a 100 cm na délku.
  • Panel je z obou stran pokrytý kobercovým povrchem.
  • V prostoru pro postery bude k dispozici upevňovací materiál (špendlíky a samolepící kolečka).
  • Posterové panely budou očíslovány.


Šablony pro poster

  • Pokud svůj poster připravujete pomocí programu MS PowerPoint, stáhněte si prosím šablonu PPT.
  • Pokud připravujete svůj poster pomocí jiného programu (AutoCAD, Adobe Illustrator atd.), stáhněte si prosím hlavičku (formát PNG, formát PDF) a pokyny k rozvržení, stylu písma a okrajům.
  • Příklad posteru naformátovaného podle šablony naleznete zde.
  • Poster si vytiskněte a přivezte s sebou na kongres. Organizátoři neposkytují žádnou službu tisku posterů.


Pokyny na místě

Doba pro instalaci posteru

Středa 8. června 2022, 16.00–17.00
Čtvrtek 9. června 2022, 08.00–09.00

Doba odstranění posteru

Sobota 11. června 2022, 15.300–17.00

U posterů nebudou probíhat žádné organizované ani moderované diskuse. Prezentující autor by měl být k dispozici v blízkosti posteru během polední přestávky a/nebo přestávky na kávu pro případnou diskuzi s kolegy.

Pokud to není možné, žádáme autory, aby na posteru zanechali poznámku s uvedením časů, kdy budou u tabule přítomni.

 

CONGRESS SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: fecava2022@guarant.cz | Web: www.guarant.com


SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: fecava2022@guarant.cz | Web: www.guarant.com


© 2020–2022 GUARANT International spol. s r. o.