back to homepage
zpět na úvodní stránku

Polly Taylor

Polly Taylor absolvovala Cambridgeskou univerzitu již poměrně dávno. Původně pracovala ve všeobecné praxi, poté přešla na cambridgeskou veterinární školu a následně do společnosti Animal Health Trust, kde se specializovala na anestezii. Získala doktorát (Cambridge University) v oboru anestezie koní a stala se také diplomantkou European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA). Byla zakládající prezidentkou ECVAA. V 90. letech 20. století působila jako univerzitní lektorka na Veterinární fakultě v Cambridge, kde vedla klinickou anesteziologickou službu, vyučovala studenty a postgraduální studenty a prováděla výzkum v oblasti anestezie. Nyní pracuje jako nezávislá konzultantka v oboru anestezie, přičemž její pracovní náplň sahá od klinické anestezie a výuky až po registraci léků a také výzkum, zejména v oblasti analgezie. Publikovala řadu prací o anestezii a analgezii u mnoha živočišných druhů, zejména u koček a koní. Je ředitelkou společnosti Topcat Metrology Ltd, která vyvíjí a dodává na míru šité systémy pro testování nocicepčního prahu pro několik druhů zvířat – začala u koček.

 

 

CONGRESS SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Prague 9, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
E-mail: fecava2022@guarant.cz | Web: www.guarant.com


SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: fecava2022@guarant.cz | Web: www.guarant.com


© 2020–2022 GUARANT International spol. s r. o.